Simona Šenková

Master's thesis

Prohloubení teorie 'Brand Engagement in Self-Concept' prostřednictvím kvalitativního výzkumu

Improvement Theory ‚Brand Engagement in Self-Concept‘ through Qualitative Research
Anotácia:
Diplomová práce "Prohloubení teorie 'Brand Engagement in Self-Concept' prostřednictvím kvalitativního výzkumu" vysvětluje vztah zákazníka se značkou pohledem nové teorie, která rozšiřuje stávající znalosti zapojování značek do lidského sebepojetí. Cílem práce je vytvoření profilů představitelů, rozlišených dle teorie BESC na nízkou a vysokou úroveň, pomocí individuálních hloubkových rozhovorů. Teoretická …viac
Abstract:
Master's Thesis "Improvement Theory 'Brand Engagement in Self-Concept' through Qualitative Research" explains consumer-brand relationship view of new theory, which extends existing knowledge of incorporation brands into the self-concept. The main objective is to determine profiles of low and high BESC consumers by using in-depth interviews. In the theoretical part the explanation of brand identity …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedúci: Miroslav Karlíček
  • Oponent: Martin Machek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35662

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma