Mgr. Martin Šroněk

Bachelor's thesis

Interpretace dějinných okamžiků a prezentace kolektivního traumatu v muzeích

Interpretation of historical moments and presentation of a collective trauma in museums
Anotácia:
Srovnávací studie se zabývá různými způsoby znázorňování kulturního traumatu v muzeích. Představeny jsou dva případy: Židovské muzeum v Berlíně a Muzeum Varšavského povstání ve Varšavě. Zároveň se studie věnuje vztahu těchto institucí k širšímu diskursu. Ve Foucaultově perspektivě jsou muzea představena jako heterotopie, které mají potenciál vytvářet alternativní čtení panujícího diskursu traumat. …viac
Abstract:
This comparative study examines different modes of representation of cultural traumas in museums. This paper includes two examples: the Jewish Museum in Berlin and the Warsaw Rising Museum. Subsequently, the study examines the relationship between the two museums next to a broader discourse on trauma. For this purpose, both museums are introduced from the perspective of Michel Foucault who conceives …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedúci: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Šárka Syslová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií