Mgr. Veronika Zejdová

Bakalářská práce

Materiálový průzkum a konzervace kovových artefaktů z krypty kostela sv. Mikuláše v Chebu

Material survey and conservation of metal artefacts from the crypt of St. Nicholas Church in Cheb
Anotace:
V předkládané bakalářské práci se věnujeme materiálovému průzkumu souboru artefaktů - drobných kovových šperků - z krypty kostela sv. Mikuláše v Chebu. Pro průzkum byly vybrány metody - rentgenová fluorescenční analýza, skenovací elektronový a konfokální laserový mikroskop a rentgenová difrakční analýza . Na základě závěrů materiálového průzkumu byl vypracován doporučený návrh konzervátorsko-restaurátorského …více
Abstract:
In presented thesis we deal with material survey of collection of artefacts from the crypt of St. Nicolas church in Cheb. Methods which were chosen for material survey are x-ray fluorescent analysis, scanning electron and confocal laser microscopy and x-ray difraction analysis. On the basis of survey results was developed recommended process of conservation on each of the artefacts with regard to their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Richard Ševčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie konzervování - restaurování

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.