Theses 

Gene transfer agents – fágům podobné částice přenášející genetickou informaci u bakterií – Bc. Kristýna Kořená

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Kristýna Kořená

Bakalářská práce

Gene transfer agents – fágům podobné částice přenášející genetickou informaci u bakterií

Gene transfer agents - bacteriophage-like particles transferring genetic information in bacteria

Anotace: U některých druhů prokaryot byl objeven unikátní způsob horizontálního přenosu genů. Tento způsob výměny genetické informace je zprostředkováván pomocí částic, které se podobají fágům, ale vyznačují se menší velikostí a přenosem náhodných částí genomu hostitelské buňky. Výměna genů způsobuje zvýšení genetické variability a ovlivňuje evoluci organismů. Tato bakalářská práce je zaměřena na popis struktury a vlastností těchto částic. Jsou zde charakterizovány částice z Rhodobacter capsulatus, Brachyspira hyodysenteriae, Desulfovibrio desulfuricans a Methanococcus voltae. Práce také shrnuje poznatky o procesech, které regulují vznik částic a přenos genů.

Abstract: A unique form of horizontal gene transfer was found in various species of prokaryotes. This type of genetic exchange is mediated by particles which resemble phages but are characterized by a smaller size and transfer of random fragments of the host cell genome. The genetic exchange increases genetic variability and influences the evolution of organisms. This bachelor thesis is focused on description of the structure and traits of these elements. The particles from Rhodobacter capsulatus, Desulfovibrio desulfuricans, Methanococcus voltae and Brachyspira hyodysenteriae are characterized. The thesis also summarizes findings about the processes that regulates the production of the particles and gene transfer.

Klíčová slova: GTA, fágům podobné částice, horizontální přenos genů, Rhodobacter capsulatus, Desulfovibrio desulfuricans, Brachyspira hyodysenteriae, Methanococcus voltae, phage-like particles, horizontal gene transfer

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:03, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz