Bc. Kristýna Kořená

Bakalářská práce

Gene transfer agents – fágům podobné částice přenášející genetickou informaci u bakterií

Gene transfer agents - bacteriophage-like particles transferring genetic information in bacteria
Anotace:
U některých druhů prokaryot byl objeven unikátní způsob horizontálního přenosu genů. Tento způsob výměny genetické informace je zprostředkováván pomocí částic, které se podobají fágům, ale vyznačují se menší velikostí a přenosem náhodných částí genomu hostitelské buňky. Výměna genů způsobuje zvýšení genetické variability a ovlivňuje evoluci organismů. Tato bakalářská práce je zaměřena na popis struktury …více
Abstract:
A unique form of horizontal gene transfer was found in various species of prokaryotes. This type of genetic exchange is mediated by particles which resemble phages but are characterized by a smaller size and transfer of random fragments of the host cell genome. The genetic exchange increases genetic variability and influences the evolution of organisms. This bachelor thesis is focused on description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma