Tomáš Valenta

Bakalářská práce

Ekonometrická analýza inflace České republiky

Anotace:
Cílem této práce je ekonometrická analýza inflace České republiky v období 1. čtvrtletí 2000 až 4. čtvrtletí roku 2016 na základě Hybridní Neokeynesiánské Phillipsovy křivky. Za tímto účelem jsou metodou nejmenších čtverců na základě sesbíraných dat sestaveny jednotlivé ekonometrické odhady za pomoci softwaru Gretl. Jednotlivé odhady jsou podrobeny statistickému testování (statistické vý-znamnosti …více
Abstract:
The main goal of this thesis is an econometrical analysis of the inflation in the Czech Republic between the first quarter of 2000 through the last quarter of 2016. This is based on the application of the Hybrid New Keynesian Phillips Curve. For this purpose, the econometric estimates by the ordinary least squares method, is based on data obtained using the Gretl software. Then each estimate is statistical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/zlc1k0/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku