Mgr. Tomáš Effenberger

Rigorózní práce

Adaptive Learning of Programming

Adaptive Learning of Programming
Anotace:
Cílem práce je umožnit efektivnější a zábavnější výuku základů programování skrze techniky pro vylepšovaní adaptabilních výukových systémů. Jednoduché programování je vhodný způsob, jak učit přístupy k řešení problémů jako jsou rozpoznávání vzorů, abstrakce a dekompozice problému. Dnes využívané systémy pro výuku základů programování nejsou personalizované, takže předkládají všem studentům stejnou …více
Abstract:
The goal of this thesis is to make the learning of introductory programming more efficient and engaging by advancing techniques for improving adaptive learning systems. Introductory programming is a suitable approach to teach problem solving, as it fosters key skills like pattern recognition, abstraction, and problem decomposition. Currently used activities to teach introductory programming are not …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2020
  • Oponent: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., doc. Ing. Marián Šimko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Umělá inteligence a zpracování dat / Umělá inteligence a zpracování dat