Gabriela Petrová

Bachelor's thesis

Slavs - oděvní kolekce

Slavs - Fashion Collection
Abstract:
Práce pojednává o vývoji módy ve východní Evropě od počátku socialismu až po současnost. Vedle módy samotné zaměřuje svou pozornost i na sociální a politické souvislosti. V závěru hledá důsledky zápasení dvou světů rozdělených železnou oponou a jejich vliv na současné tendence. Důkladný výběr materiálů a zamýšlení se nad jejich původem, osobitý přístup k tvorbě a sofistikovaný způsob přenesení inspiračních …more
Abstract:
The present study will examine the development of fashion in Eastern Europe from the beginning of socialism until the present. Besides fashion, it will also focus on the social and political background. At the end, it will look for the consequences of the argument the two worlds divided by the Iron Curtain had, and the influence the argument has on the current tendencies. Precise choice of materials …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Art. Mária Štraneková, ArtD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Petrová, Gabriela. Slavs - oděvní kolekce. Zlín, 2017. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Visual Arts / Multimedia and Design - Fashion Design