Gabriela Petrová

Bachelor's thesis

Slavs - oděvní kolekce

Slavs - Fashion Collection
Anotácia:
Práce pojednává o vývoji módy ve východní Evropě od počátku socialismu až po současnost. Vedle módy samotné zaměřuje svou pozornost i na sociální a politické souvislosti. V závěru hledá důsledky zápasení dvou světů rozdělených železnou oponou a jejich vliv na současné tendence. Důkladný výběr materiálů a zamýšlení se nad jejich původem, osobitý přístup k tvorbě a sofistikovaný způsob přenesení inspiračních …viac
Abstract:
The present study will examine the development of fashion in Eastern Europe from the beginning of socialism until the present. Besides fashion, it will also focus on the social and political background. At the end, it will look for the consequences of the argument the two worlds divided by the Iron Curtain had, and the influence the argument has on the current tendencies. Precise choice of materials …viac
 

Kľúčové slová

Slované Východní Evropa KOMPOT
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Art. Mária Štraneková, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Petrová, Gabriela. Slavs - oděvní kolekce. Zlín, 2017. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / odbor:
Visual Arts / Multimedia and Design - Fashion Design

Práce na příbuzné téma