Bc. Karolína Citterbardová

Bakalářská práce

Modifikace kovových sítěk pro aplikaci v cryo-TEM

Modification of metal grids for application in cryo-TEM
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na modifikaci kovových sítěk pro využití v analýze biologických vzorků v cryo-TEM. Hlavním cílem této práce bylo zjistit reakční podmínky pro reprodukovatelnou přípravu nanovlákem a popsat vliv délky reakce na jejich formování. Nanesená tenká měděná vrstva byla naprášena na zlatou síťku a poté reagovala v alkalickém roztoku peroxodisíranu amonného různý reakční čas …více
Abstract:
This work is aimed to modification of metal grids applicable for analysis of bio-samples by cryo-TEM. The main goal was to find out the reaction conditions for preparation of nanowires and describing of the influence of the reaction time on their formation. Thin copper layer was sputtered on gold grid and then reacted in alkaline solution of ammonium persulfate for varios reaction time. The reaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Vít Vykoukal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Macháč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta