Bc. Kamila Gajdušková

Diplomová práce

Archeologicko - genetický výzkum kosterních pozůstatků z lokality Rousínov – Ferobet

Archeo-genetical survey of human skeletal remains from archaeological site Rousínov – Ferobet
Anotace:
Během záchranného archeologického výzkumu byla objevena lidská kostra, která byla antropologicky zpracována. Ovšem vzhledem k věku jedince a jeho fragmentárnosti bylo nutné provést genetickou analýzu, která se stala předmětem této diplomové práce. Určování pohlaví pomocí DNA umožňuje jasně rozhodnout, zda se jedná o muže či ženu i v případě nedospělého člověka či poškozeného kosterního materiálu. Pro …více
Abstract:
During an archaeological research was discovered a human skeleton that was anthropologically examined. Given the age and fragmentary material of the individual, it was necessary to carry out a genetic analysis, which became the subject of this thesis. Sex determination by DNA allows clearly decide whether it is a man or a woman, even in the case of children or damaged human skeletal material. For these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie