Bc. Miroslav Kohut

Diplomová práce

Superheroes: The Philosophy Behind the Modern Myth

Superheroes: The Philosophy Behind the Modern Myth
Anotace:
Tato závěrečná práce se zaměřuje na moderní fenomén superhrdinských příběhů. Přistupuje k nim jako k formě moderní mytologie a klade si za cíl identifikovat a analyzovat filozofická témata za vybranými zástupci žánrových příběhů a postav.
Abstract:
This thesis deals with the modern phenomenon of superheroes. It regards them as a form of modern mythology and aims to identify and analyze the philosophy behind the selected representatives of the genre.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy