Ing. Šárka Krejčová

Bachelor's thesis

The presence of language assistant in CLIL lessons (A case study of the IANUA project)

The presence of language assistant in CLIL lessons (A case study of the IANUA project)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá přítomností jazykových asistentů v hodinách, které jsou vedeny metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning). Cílem práce je zhodnotit nejen spolupráci jazykového asistenta s učitelem nejazykového předmětu, ale i vliv jazykového asistenta v hodinách. Praktická část této práce je založena na projektu IANUA, který se uskutečnil v době říjen 2014 až červenec 2015 …more
Abstract:
This thesis focuses on the presence of language assistants in CLIL (Content and Language Integrated Learning) designed lessons. The main aim is to assess the collaboration between a language assistant and a content teacher and the impact of the assistant´s presence in the lessons. The practical part is based on the IANUA project which was held from October 2014 to July 2015. The language assistants …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Reader: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta