Ing. Šárka Krejčová

Bachelor's thesis

The presence of language assistant in CLIL lessons (A case study of the IANUA project)

The presence of language assistant in CLIL lessons (A case study of the IANUA project)
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá přítomností jazykových asistentů v hodinách, které jsou vedeny metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning). Cílem práce je zhodnotit nejen spolupráci jazykového asistenta s učitelem nejazykového předmětu, ale i vliv jazykového asistenta v hodinách. Praktická část této práce je založena na projektu IANUA, který se uskutečnil v době říjen 2014 až červenec 2015 …viac
Abstract:
This thesis focuses on the presence of language assistants in CLIL (Content and Language Integrated Learning) designed lessons. The main aim is to assess the collaboration between a language assistant and a content teacher and the impact of the assistant´s presence in the lessons. The practical part is based on the IANUA project which was held from October 2014 to July 2015. The language assistants …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedúci: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta