Veronika ŠKUTHANOVÁ

Bakalářská práce

Socioekonomická analýza SO ORP Roudnice nad Labem

Socioeconomic analysis of administrative district of municipalities with extended competents Roudnice nad Labem
Anotace:
Cílem bakalářské práce je socioekonomická analýza SO ORP Roudnice nad Labem s důrazem na jednotlivé obce. Úvodní část práce obsahuje teoretická východiska. Praktická část práce zahrnuje socioekonomickou analýzu, a to jak SO ORP, tak i jednotlivých skupin obcí dle vlastní kategorizace. Kategorizace je založena na výpočtu souhrnného vícekriteriálního ukazatele, který reflektuje rozvojovou dynamiku jednotlivých …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is socio-economic analysis of SO ORP Roudnice nad Labem with emphasis on individual municipalities. The introductory part of the thesis contains theoretical basis. The practical part of the thesis includes socio-economic analysis, both SO ORP and individual groups of municipalities according to their own categorization. The categorization is based on the calculation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Kopáček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKUTHANOVÁ, Veronika. Socioekonomická analýza SO ORP Roudnice nad Labem. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa