Bc. Veronika KLIMKOVÁ

Diplomová práce

Internetové sociální sítě v životech pubescentů a možná rizika jejich užívání

Social networks in the teenagers lives and the potential risks of their use
Anotace:
Diplomová práce pojednává o jevu internetových sociálních sítí. Cílem práce je zjistit prostřednictvím dotazníkového šetření vztah pubescentů k sociálním sítím, podat základní informace o nejužívanějších sociálních sítích a s nimi spojená rizika.
Abstract:
Diploma work is about internet social networks. The aim is to find out guestionnaire the relation to social networks, to give basic information about the mast used social networks and the risk connetted with them.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLIMKOVÁ, Veronika. Internetové sociální sítě v životech pubescentů a možná rizika jejich užívání. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta