Bc. Lucie Setínská

Bakalářská práce

Výživové poradenství v práci dentální hygienistky

Nutritional counseling at the work of dental hygienist
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá propojením dentální hygieny a výživy člověka zejména proto, že neustále vzrůstá počet alternativních výživových směrů, které mohou ovlivnit naše celkové zdraví a tudíž i zdraví dutiny ústní a zubů. Cílem mé práce je poukázat na vliv stravování ve vztahu k orálnímu zdraví, ale také na to, jakou úlohu může mít dentální hygienistka v této problematice. Teoretická část se …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the interconnection of dental hygiene and human nutrition, especially because the number of alternative nutritional directions that can affect our overall health and the health of oral cavity and teeth is constantly increasing. The aim of my work is to point out the influence of rating in relation to oral health, but also on the role of dental hygienist in this issue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: MDDr. Karolína Floryková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka