Kateřina Táborská

Bakalářská práce

Kýč jako imanentní součást brakové literatury?

Kitsch as an immanent part of junk fiction?
Anotace:
Kýčovitost bývá s literárním brakem často spojována. Tato práce si pokládá otázku, zda je kýč z hlediska vybraných teorií imanentní součástí brakové literatury. Práce postupuje převážně analyticky. V první části se zaměřuje na teorii brakové literatury. Brak je nejprve vymezen ve vztahu k oblasti populární literatury. Poté práce zkoumá počátky brakové literatury a následně určuje její charakteristické …více
Abstract:
Junk fiction is often associated with kitschiness. This thesis inquires whether kitsch is, from the viewpoints of selected theories, an immanent part of junk fiction. The thesis proceeds mainly analytically. In the first section, the thesis focuses on the theory of junk literature. Junk fiction is first delineated in relation to the area of popular literature. Thereafter, the thesis explores the origins …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika

Práce na příbuzné téma