Marianna Mikulecká

Bakalářská práce

Porovnání rychlostí Pythonových implementací vybraných algoritmů zpracování obrazu

Benchmark of Selected Digital Image Processing Algorithms Implemented in Python
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá digitálním zpracováním obrazu v Pythonu, popisem vybraných algoritmů, jejich implementací a použitou technologií. Porovnává rychlosti běhu vybraných algoritmů na zpracování obrazu v C++ a Pythonu, potom Pyhonu s využitím speciální knihovny Numpy a mezi překladači PyPy a Cython.
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the digital image processing in Python, description of selected algorithms their implementation and used technology. Specifically, it is focused on comparison of speed among selected algorithms, implemented in languages C++ and Python, Python with NumPy library and compilers PyPy and Cython.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Jan Gaura
  • Oponent: Tomáš Fabián

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava