Bc. Eliška KŮTOVÁ

Bakalářská práce

Analýza středoškolských a vysokoškolských učebnic kartografie od počátku 20. století

Analysis of secondary and tertiary textbooks of cartography from the early 20th century
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou česky psaných středoškolských a vysokoškolských učebnic kartografie v období od roku 1874 do současnosti. V první části práce jsou shromážděny všechny dostupné tituly, v druhé části je provedena kategorizace učebnic, přehledová analýza obsahu učebnic a hodnocení jednotlivých kategorií. V závěrečné části práce je v rámci analyzovaných učebnic zhodnocen časový …více
Abstract:
This bachelor thesis deal with analysis of Czech written secondary and tertiary textbooks of cartography, which were printed between 1874 and 2011. The aim of this bachelory thesis is find trends, developments and differences between textbooks of cartography.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŮTOVÁ, Eliška. Analýza středoškolských a vysokoškolských učebnic kartografie od počátku 20. století. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie-Historie