Mgr. Ján Kvietok

Diplomová práce

Vyhodnocení možností odchodu vlastníka z rodinné firmy

Evaluation of exit options of the owner of the family company
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je na základě dostupných dat vyhodnotit připravenost vybrané rodinné firmy k prodeji, jakožto variantu odchodu vlastníka z této rodinné firmy. Rád bych, aby tato diplomová práce poskytla čitateli, či už z řad vlastníků rodinných firem, tak laické i odborné veřejnosti, shrnutí aktuálních, relevantních a praktických poznatků týkajících se možnosti odchodu vlastníka z rodinné …více
Abstract:
The aim of my diploma thesis is, based on the available data, to evaluate the readiness of the respective family company for sale as a way of the owner's exit strategy. I would like this diploma thesis to provide a reader, whether from the owners of family companies, lay public or professionals, with summary of current, relevant and practical knowledge concerning the exit options of the owner of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Michal Bezvoda
  • Oponent: Ing. Michal Bock

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní