Veronika SYROVÁTKOVÁ

Bakalářská práce

Postmodernismus a problém lidské svobody

Question of human liberty in term of Postmodernism
Anotace:
Práce zkoumá vybrané postmoderní koncepce z hlediska otázky svobody člověka a zda-li postmodernismus k lidské svobodě přispívá či nikoli.Vybranými koncepcemi jsou práce Wolfganga Welsche, J.-F. Lyotarda, Richarda Rortyho a Václava Bělohradského.
Abstract:
This Bachelor project is concerned with the question of human liberty in term of Postmodernism. Does postmodern philosophy support individual liberty or not? Project deals with work of these philosophers - Wolfgang Welsch, J.-F. Lyotard, Richard Rorty and Václav Bělohradský.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SYROVÁTKOVÁ, Veronika. Postmodernismus a problém lidské svobody. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika