Theses 

Aktivizující výukové metody v hodinách základů společenských věd na gymnáziu – Mgr. Bc. Tereza Hammerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Bc. Tereza Hammerová

Diplomová práce

Aktivizující výukové metody v hodinách základů společenských věd na gymnáziu

Activating teaching methodsin grammar schools

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na aktivizující výukové metody v rámci základů společenských věd na gymnáziu. Trendem posledních let v oblasti školství je především inovace předmětů, přizpůsobení výuky současné době a s tím související změna přístupu učitelů k jejich pracovní činnosti. Za účelem zpestření vyučovacího procesu a motivace studentů jsou zde nabídnuty metodické hry, aktivizující činnosti a skupinové projekty z oblasti psychologie, sociologie, politologie, mezinárodních organizací, práva, ekonomie, globální problematiky, religionistiky a filozofie.

Abstract: The thesis focuses on activating teaching methods covered by basics of science in secondary schools (in grammar schools). The trend of recent years in the field of education concentrates primarily on innovation of the courses, adapting teaching in present day together with the change of teachers´ approach to their teaching. In order to improve the teaching process and students’ motivation there are offered methodical games, activating activities and group projects. These all consists of psychology field, sociology, political science, international organizations, law, economics, global issues, religion and philosophy.

Klíčová slova: Aktivizující výukové metody, základy společenských věd, motivace, metodické hry, skupinové projekty. Activating teaching methods, Basics of science, motivation, methodical games, group projects.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Měšťánek
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 19:57, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz