Mgr. Bc. Tereza Hammerová

Diplomová práce

Aktivizující výukové metody v hodinách základů společenských věd na gymnáziu

Activating teaching methodsin grammar schools
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na aktivizující výukové metody v rámci základů společenských věd na gymnáziu. Trendem posledních let v oblasti školství je především inovace předmětů, přizpůsobení výuky současné době a s tím související změna přístupu učitelů k jejich pracovní činnosti. Za účelem zpestření vyučovacího procesu a motivace studentů jsou zde nabídnuty metodické hry, aktivizující činnosti a …více
Abstract:
The thesis focuses on activating teaching methods covered by basics of science in secondary schools (in grammar schools). The trend of recent years in the field of education concentrates primarily on innovation of the courses, adapting teaching in present day together with the change of teachers´ approach to their teaching. In order to improve the teaching process and students’ motivation there are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Měšťánek
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta