Jana Pupalová

Bakalářská práce

Francie - destinace v nabídce cestovních kanceláří

France as a destination in the offer of travel agencies
Abstract:
The bachelor work has been dealt the analysis of Czech travel agencies trips and stays offers to France. That has been divided by a containt into four subject units. There is brought the general chracteristics of the main items connecting with the tourism at the first chapter. The main forms of tourism have been described in this chapter and there is also specifying of the travel agency as the main …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na analýzu Francúzska ako destinácie v cestovnom ruchu a analýzu ponuky zájazdov a pobytov českých cestovných kancelárií do Francúzska. Obsahovo je členená na štyri tematické celky. Prvý tematický celok prináša všeobecnú charakteristiku základných pojmov súvisiacich s cestovným ruchom. Popisuje hlavné formy cestovného ruchu a venuje sa vymedzeniu cestovnej kancelárie ako …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Romana Kratochvílová
  • Oponent: Ing. Petr Studnička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze