Roman Kubanda

Diplomová práce

Měření parametrů optických svazků s ohledem na simulované atmosférické jevy

Measurement of Optical Beam Parameters with Regards to Simulated Atmospherical Phenomena
Anotace:
Predmetom tejto diplomovej práce je štúdium optických zväzkov pre bezvláknovú optiku s ohľadom na vplyv simulovaných atmosférických javov. Za týmto účelom bolo nutné popísať základné chovanie atmosféry a jej negatívny vplyv na bezvláknovú optiku. Základom riešenia je zostavenie meracieho pracoviska, ktoré bude generovať atmosférické javy ako sú: turbulentné prúdenie, hmla a dažďové zrážky. Meranie …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the study of optical beam parameters for free-space optics with consideration to the influence of simulated atmospheric phenomena. For this purpose it was necessary to describe the basic behavior of the atmosphere and its negative influence on free-space optics. The basis of the solution is the construction of a measuring workplace that will create atmospheric phenomena …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 8. 2018
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Ľuboš Ovseník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika