Mgr. Markéta Lošťáková

Diplomová práce

Self-efficacy a locus of control v kontextu snižování nadváhy

Self-efficacy and locus of control in the weight-loss context
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na psychologické aspekty snižování nadváhy. V teoretické části práce shrnujeme dosavadní poznatky o obezitě z různých úhlů pohledu, s důrazem na psychologické souvislosti. Cílem výzkumné části naší práce bylo zmapovat vztahy mezi úspěšností ve snižování nadváhy a vybranými proměnnými, které se podílejí na procesu seberegulace v kontextu snižování nadváhy: self-efficacy, self …více
Abstract:
This thesis is focused on the psychological aspects of weight-loss. In the theoretical part we sum up facts about obesity from all different points of view, emphasizing the psychological aspects. The aim of the empirical part was to explore the effects of self-efficacy, nutrition and physical activity self-efficacy and locus of control on the success in weight management. We did the research on a sample …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie