Bc. Václav Horňák

Bakalářská práce

Vývoj informačních systémů na platformě NetBeans

Information Systems development on NetBeans Platform
Anotace:
Seznamte se s platformou NetBeans a analyzujte možnosti jejího využití pro tvorbu jednoduchých informačních systémů s klasickým uživatelským rozhraním. S využitím této platformy navrhněte a implementujte informační systém pro evidenci docházky.
Abstract:
Familiarize with NetBeans Platform and analyze options of its usage for creating simple information systems with classic user interface. Then design and implement information system serving as attendance evidence by using this platform.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petr Adámek
  • Oponent: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky