Bc. Hung Nguyen Manh

Bachelor's thesis

Poskytovatelé platebních služeb

Payment Service Providers
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na poskytovatele platebních služeb, kterých je v současné době v ČR celá řada. Cílem této práce je definovat podrobně pojem „poskytovatelé platebních služeb“ a zjistit postoj a znalosti veřejnosti k tomuto tématu. Všechny potřebné pojmy, které souvisí s daným tématem, jsou v práci podrobně popsány a charakterizovány a to včetně souvisejících důležitých faktorů.
Abstract:
This bachelor thesis is targeted towards payment service providers, who are extremely common in the Czech Republic nowadays. The goal of the thesis is to define the term "payment service providers" as accurately as possible and to determine the public stance and knowledge on this topic. All necessary terms, related to this issue, are described accurately and in detail, including all relevant related …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2017
  • Supervisor: Ing. Marcela Soldánová
  • Reader: JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS