Bc. Miroslava Jarešová

Diplomová práce

Art assets creation and animation for Newron application

Art assets creation and animation for Newron application
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem aplikací pro uživatele se specifickými nároky. Cílem této práce bylo vytvořit vizuální a interakční prvky pro terapeutický software Newron, jehož obsah je vytvářen v úzké spolupráci s psychology z Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Tato práce pokrývá celý proces vytváření herního prostředí, postav a grafického uživatelského rozhraní od návrhu …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to introduce the process of creating art assets to the field of the development of applications for users with specific needs. This thesis also aims to explore the differences in interaction components for such users and apply these principles to the design of the application. This text covers the whole process of creating an environment, characters and graphic user interface …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Helena Lukášová, ArtD., prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky