Kateřina PETERKOVÁ

Bakalářská práce

Geografická charakteristika dopravního systému metropolitního regionu Jabodetabek

Geographical characteristics of the transport system in the metropolitan region Jabodetabek
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku dopravního systému metropolitního regionu Jabodetabek. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy geografie dopravy a termíny z oblasti morfologie měst, především megaměst. Empirická část se zabývá vývojem metropolitních regionů v jihovýchodní Asii a historickým i současným rozvojem dopravního systému v regionu Jabodetabek. Zkoumány jsou ukazatele …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on characteristics of transport system of metropolitan region Jabodetabek. The theoretical part explains basic concepts of transport geography and terms regarding city morphology, focusing on mega cities. Empirical part deals with the evolution of metropolitan regions in Southeast Asia and with the historical and current development of transport system in Jabodetabek …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETERKOVÁ, Kateřina. Geografická charakteristika dopravního systému metropolitního regionu Jabodetabek. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj

Práce na příbuzné téma