Bc. Aneta Šrajerová

Diplomová práce

Biosensor pro analýzu polyfenolických látek v pivu

Biosensor for the analysis of polyphenolic substances in beer
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje přípravě multikanálového elektrochemického biosensoru pro analýzu polyfenolů ve vybraných vzorcích piva. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci polyfenolických látek, jejich vlastnosti a možnosti stanovení. Dále je rozebrána problematika enzymových biosensorů s elektrochemickým převodníkem. V experimentální části je shrnuta příprava bioelektronického jazyka s využitím …více
Abstract:
This thesis deals with the preparation of multi-channel electrochemical biosensor for analysis of polyphenols in selected samples of beer. The theoretical part is focused on the characterization of polyphenolic compounds, their properties and determination. Further there is analyze problems od enzyme biosensors with electrochemical converter. In the experimental part were summarized the preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie