Bc. Kristýna RADAČOVSKÁ

Diplomová práce

Výrazné osobnosti opery Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni na počátku 21. století

Expression figures in opera at J. K. Tyl Theatre in the beginning of the 21 th century
Anotace:
Autorka mapuje činnost souboru opery Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni se zaměřením na období mezi lety 2000 a 2015. Detailně se zabývá několika nejvýraznějšími osobnostmi, které se podílejí na vzniku a následné produkci představení souboru opery.
Abstract:
Autor summarize activities of the opera company at the J. K. Tyl Theatre with the focus at the period between years 2000 and 2015. This Diploma thesis is dealing with the most famous personalities which were participating on the formation (creation) and production of many operas.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Daniela Mandysová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RADAČOVSKÁ, Kristýna. Výrazné osobnosti opery Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni na počátku 21. století. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/