Ing. Lukáš Střižík

Disertační práce

Chalkogenidová skla pro fotoniku

Chalcogenide glasses in photonics
Anotace:
P.edkladana diserta.ni prace se zabyva studiem spektroskopickych vlastnosti chalkogenidovych luminofor. Ga-Ge-Sb(As)-S: Er3+(/Nd3+). Prace je .len.na na t.i hlavni .asti. V prvni .asti jsou studovany spektroskopicke a termicke vlastnosti luminofor. (Ge25Ga10.xSbxS65)99,5Er0,5, kde x = 0,5 a. 5,0 at% s ohledem na jejich chemicke slo.eni a strukturu. Pozornost byla v.novana zejmena fotonove up-konverzi …více
Abstract:
This Ph.D. thesis deals with study of spectroscopic properties in Ga-Ge-Sb(As)-S: Er3+(/Nd3+) chalcogenide phosphors. The thesis is divided into three main chapters. In first chapter, the study is focused on spectroscopic and thermal properties of (Ge25Ga10.xSbxS65)99.5Er0.5 phosphors, where x = 0.5.5.0 at%, with respect to their chemical composition and structure. Attention was paid to photon up-conversion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 12. 2014

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Střižík, Lukáš. Chalkogenidová skla pro fotoniku. Pardubice, 2014. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická