Petra Zdarsová

Diplomová práce

Komparace EMPO HOLZ, s.r.o. s vybranými konkurenty

Comparison of EMPO HOLZ, Ltd with selected Competitors
Anotace:
Cílem diplomové práce je provedení komparace společnosti EMPO HOLZ, s. r. o. s vybranými konkurenty a průměrnými hodnotami odvětví v letech 2012, 2013 a 2014. Dílčím cílem práce je zhodnocení finanční situace komparovaných podnikatelských subjektů. Finanční zdraví je posouzeno aplikací poměrových ukazatelů finanční analýzy a následnou interpretací jejich výsledků. Komparace je provedena prostřednictvím …více
Abstract:
The aim of this graduation thesis is to perform comparison of EMPO HOLZ, s. r. o. with selected competitors and industry averages values for the years 2012, 2013 and 2014. Further, this paper aims is to evaluate the financial situation of these compared establishments. Financial health is assessed by the application of financial ratios and the subsequent interpretation of the results. The comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Vedoucí: Jana Pevná
  • Oponent: Petra Kozáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52727