Bc. Michaela Nováková

Diplomová práce

Marketingová komunikace v neziskové organizaci

Non-Profit Organization Marketing Communications
Anotace:
ABSTRAKT Diplomová práce s názvem: „Marketingová komunikace v neziskové organizaci“ je širším pohledem do marketingu a marketingové komunikace za pomoci podrobné analýzy, kde vyhodnocuje integrovanou komunikaci vybrané zdravotnické organizace regionu Středočeského kraje. Teoretická část objasňuje význam, postavení a poslání neziskového sektoru pro společnost České republiky. Popisuje oblast strategického …více
Abstract:
ABSTRACT The diploma thesis with the title: „Non–Profit Organization Marketing Communications” represents a wider perspective of marketing and marketing communications with the help of a detailed analysis dealing with the evaluation of integrated communications of a selected health organization operating in the Central Bohemia Region. The theoretical part elucidates the non-profit sector significance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Jansová
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní