Jakub SIROVÝ

Diplomová práce

Všeobecná zdravotní pojišťovna a její postavení v systému zdravotního pojištění

General Health Insurance Fund in the Czech health insurance system
Anotace:
Cílem této diplomové práce je popsat systém zdravotního pojištění v České republice se zaměřením na úlohu Všeobecné zdravotní pojišťovny. V práci je popsána historie, základní charakteristika systému zdravotního pojištění a Všeobecné zdravotní pojišťovny, systém zdravotního pojištění na Slovensku, problémy a návrhy řešení.
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the health insurance system in the Czech Republic, focusing on the role of the General Health Insurance Fund. The thesis describes the history, the basic characteristics of the system of health insurance and General Health Insurance Fund, health insurance system in the Slovak Republic, problems and suggestions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Antonín Vacík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIROVÝ, Jakub. Všeobecná zdravotní pojišťovna a její postavení v systému zdravotního pojištění. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/