Dušan Hlaváč

Diplomová práce

Pokročilá integrace informačních systémů

Advanced Integration of the Information Systems
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje modelům integrace informačních systémů. Princip jednotlivých variant je nejprve popsán slovně a následně také znázorněn na diagramech. Vybrané kapitoly se zabývají také technologickými stránkami propojování aplikací a dopadem takové činnosti na architekturu i dlouhodobý rozvoj softwarového vybavení v organizaci. Druhá polovina textu se pak zaměřuje na přiloženou vzorovou …více
Abstract:
This master thesis deals with information system integration models. The principle of individual variants is first described verbally and then also shown on the diagrams. Selected chapters also describe the technological aspects of interconnecting applications and the impact of such activities on the architecture and long-term development of software in the organization. The second half of the text …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2022
  • Vedoucí: Jakub Štolfa
  • Oponent: David Ježek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika