Mgr. Alžbeta Chovančíková

Bachelor's thesis

Some Facts on Education in the Middle Ages and Beyond

Some Facts on Education in the Middle Ages and Beyond
Abstract:
Práca "Some Facts on Education in the Middle Ages and Beyond" sa zaoberá vývojom vzdelávania a vzdelávacích inštitúcií v stredovekom Anglicku. Cieľom práce bolo rozčleniť a popísať základné typy vzdelávacích inštitúcií a náplň ich výuky. Zároveň bola zhodnotená rola cirkvi a dostupnosť vzdelávania pre širokú verejnosť z pohľadu rôznych obmedzení, od pohlavia po sociálny štatút.
Abstract:
The work "Some Facts on Education in the Middle Ages and Beyond" is concerned with the development of education in England in the Middle Ages. The goal of the work was to categorize and describe the types of educational facilities and the content of their education. At the same time the work analyzes the role of the Church and the accessibility of education to the broad public through various restrictions …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 1. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2009
  • Supervisor: PhDr. Lidia Kyzlinková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta