Bc. Tomáš Ondris

Bakalářská práce

Izolace a charakterizace exozomů u buněk spinocelulárního karcinu

Head and neck cancer cell exosome isolation and characterization
Abstract:
Head and neck spinocellular cercinoma is an aggressive type of cancer and is one of the six most frequent causes of death by cancer. This bachelor´s thesis focuses on processes of autophagy and exosomal secretion in head and neck spinocellular carcinoma cells. We addressed the influence of bafilomycin, cannabidiol, doxorubicin and rapamycin on the autophagic activity of cells and on the extent of production …více
Abstract:
Karcinom hlavy a krku je agresivní nádorové onemocnění a patří mezi šest nejčastějších příčin úmrtí na solidní nádory. Tato práce se zabývá zkoumáním procesů autofágie a exozomální sekrece u buněk odvozených ze spinocelulárního karcinomu v oblasti hlavy a krku. Sledovali jsme vliv bafilomycinu, kanabidiolu, doxorubicinu a rapamycinu na autofagickou aktivitu buněk a míru tvorby exozomálních vezikul …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Jan Balvan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta