Bc. Peter Meluš

Bakalářská práce

System pre objednavanie na terminy realizovany webovou aplikaciou

System for the Automation of Customer Bookings Implemented as a Web Application
Abstract:
My thesis is dealing with design and implementation of a system for automation of customer bookings. System is implemented as a web application. A sequential design process known as Waterfall Model was used during development. Thesis begins with defining user requirements. It continues with design of the system. And at the end it describes key aspects of implementation.
Abstract:
Moja práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre automatické objednávanie zákazníkov na termíny. Systém je realizovaný webovou aplikáciou. Pri vývoji systému bola použitá sekvenčná metodika známa ako vodopádový model. Práca začína definovaním užívateľských požiadaviek. Pokračuje návrhom systému. A nakoniec popisuje kľúčové aspekty implementácie.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Rostislav Levý
  • Oponent: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní