Bc. Dana Taušová

Bachelor's thesis

Pronunciation of English as a Second Language of Children and Adults

Pronunciation of English as a Second Language of Children and Adults
Anotácia:
Tato práce se zabývá výslovností angličtiny jako druhého jazyka u dětí a dospělých. Zaměřuje se především na jejich vnímání výslovnosti angličtiny a na pravděpodobnost dosažení autentičnosti rodilého mluvčího ve výslovnosti, a to především s ohledem na věk. Podstatná část této práce je zaměřena na vhodný model výslovnosti angličtiny jako druhého jazyka. Faktory ovlivňující výslovnost, obzvláště interference …viac
Abstract:
The present study deals with the pronunciation of English as a second language with respect to children and adults. The extent, to which learners can approximate the native-like level of pronunciation authenticity of English, is of crucial concern as is the age limit hypothesis. A correct model for pronunciation is also discussed from various points of view. Various factors which influence pronunciation …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedúci: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta