Mgr. Magdalena Szczepanik

Diplomová práce

Multimodal Discourse Analysis of Print Advertisements: Neologisms and Metaphors in Advertising

Multimodal Discourse Analysis of Print Advertisements: Neologisms and Metaphors in Advertising
Anotace:
Téma této práce "Multimodální Analýza Diskurzu: Neologismy a Metafory v Reklamě" zahrnuje dva hlavní cíle, kterých se tato práce snaží dosáhnout: za prvé, ilustrovat, interpretovat a zhodnotit vzájemnou souhru mezi jazykovým a vizuálním modem reklamy zdůvodňující jejich souvislost a vzájemnou závislost; za druhé, ukázat velký významový potenciál, skrytý v neologismech a metaforách, jejich hloubku a …více
Abstract:
The title of the thesis "Multimodal Discourse Analysis of Advertisements: Neologisms and Metaphors in Advertising" encompasses the two main objectives the thesis pursues to achieve: firstly, to illustrate, interpret and evaluate the interplay between the linguistic and visual modes of ads substantiating their interrelatedness and mutual dependence; secondly, to show the great meaning potential carried …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma