Helena Konečná

Bachelor's thesis

Rostliny v nádobách ve veřejné zeleni.

Plants in containers in public greenery
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rostlinami v nádobách ve veřejné zeleni. Poskytuje informace posuzující historii i současný stav řešeného tématu. Podrobně rozebírá jednotlivé okruhy týkající se rostlin v nádobách a kriticky je hodnotí. Klade důraz především na význam a funkci vegetace v nádobách v současnosti a možnosti jejího použití ve veřejné zeleni. V neposlední řadě se práce zabývá jednotlivými …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with plants in containers in public greenery. It provides information assessing history and current state of the subject. It discusses the individual circuits in plants and critically evaluates them. It focuses primarily on the importance and function of vegetation in containers at present and the possibilities of its use in public greenery. Last but not least, the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 8. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
  • Reader: Viktor Filipi, Ing.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty