Mgr. Radek Žák

Bakalářská práce

Pokus o začlenění výstavy "Velký říjen-inspirátor umění" do kontextu kulturně společenské ideologie socialistického realismu druhé poloviny 50. let 20. století

An Attempt to Incorporate the Exhibition "Great October-Inspirator of Art" to the Context of Cultural and Social Ideology of Socialist Realism in the Second Half of fifties in the 20. Century
Anotace:
Práce se pokouší zasadit výstavu „Velký říjen, inspirátor umění“ do kontextu doktríny socialistického realismu a situace v kulturní politice v druhé polovině 50. let 20. století. Na základě práce s především dobovou primární i sekundární literaturou je podán pohled na tehdejší kulturně politickou situaci, ale také náhled na kulturní dění v Brně, kde se zmíněná výstava v listopadu roku 1957 odehrála …více
Abstract:
The work is trying to incorporate the exhibition „Great October, inspirator of art“ to the context of doctrine of socialist realism and situation in cultural politics in second half of fifties in 20. century. The view of contemporary situation in cultural politics and the situation in contemporary Brno, where the exhibition took place in November 1957, is based on the work with primary and secondary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta