Bc. Lucie Pastyříková Kvapilová

Bakalářská práce

Obsah dusitanů v masných výrobcích

Nitrite Content in Meat Products
Anotace:
Práce je věnována použití dusitanů v masných výrobcích jako aditivních látek. Zabývá se působením dusitanů na masný výrobek i na lidský organismus. Praktická část se věnuje stanovení dusitanů ve vybraných vzorcích suchých salámů.
Abstract:
The use of nitrites in meat products such as additives is discussed in this work. The effects of nitrite on the stability of meat products as well as on the human health are described. In the experiment, the determination of nitrite in selected samples of dry salami was performed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pastyříková Kvapilová, Lucie. Obsah dusitanů v masných výrobcích. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.