Ing. Markéta Vondráková

Bakalářská práce

Přístup komerčních bank ke klientům

Commercial bank customer care
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Přístup komerčních bank ke klientům“ je zhodnotit přístup komerčních bank ke klientům a na příkladě vybraných bank navrhnout možnosti jejich zlepšení. Práce se zabývá retailovými klienty v České republice a také studenty českých vysokých škol. První část je věnována základním pojmům týkajících se bank, bankovního sektoru a klientů. Ve druhé části jsou analyzovány výsledky provedeného …více
Abstract:
The aim of the thesis „Commercial bank customer care“ is to evaluate commercial bank customer care and to suggest opportunities of improvement on the example of concrete banks. The thesis covers retail clients in the Czech Republic and also students of Czech universities. First part is devoted to basic terms concerning to banks, banking sector and to clients. In the second part there are analysed results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta