Ing. Gabriela Barboříková

Bachelor's thesis

Globalizace - epidemie AIDS jako sociální problém soudobého světa

Globalization - AIDS Epidemic as Social Problem of Contemporary World
Anotácia:
Anotace Epidemie AIDS se šíří již od roku 1981, kdy byl poprvé pozorován virus HIV v lidském těle a popsán odbornou veřejností. Od té doby nakazil tento zhoubný jev po celém světě na 40 milionů lidí, z toho 25 na AIDS zemřelo a jenom v Africe zůstalo 12 milionů sirotků (podle UNAIDS zprávy z roku 2008 o celosvětové epidemii AIDS). Tato bakalářská práce objasňuje sociální souvislosti problematiky nemoci …viac
Abstract:
AIDS Epidemic diffuses permanently since 1981 when it has been found for the first time in humen body and has been described by professionals. Since then this destructive virus infects 40 million people all over the world and 25 million already died, there are 12 million orphans only in Afrika (according to UNAIDS report 2008). This bachelor´s work clarifies the AIDS issue and explains the basic terms …viac
 

Kľúčové slová

Klíčová slova Nemoc Epidemie Pandemie HIV Virus způsobující ztrátu obranyschopnosti člověka AIDS Syndrom získaného selhání organismu Homosexuál Heterosexuál HIV pozitivní Heronoiman Drogy Sirotci Antiretrovirální léky Sexuální výchova Prevence Světový den boje s AIDS Červená stužka Světová zdravotnická organizace (WHO) UNAIDS Klíčová slova Nemoc Epidemie Pandemie HIV Virus způsobující ztrátu obranyschopnosti člověka AIDS Syndrom získaného selhání organismu Homosexuál Heterosexuál HIV pozitivní Heronoiman Drogy Sirotci Antiretrovirální léky Sexuální výchova Prevence Světový den boje s AIDS Červená stužka Světová zdravotnická organizace (WHO) UNAIDS Klíčová slova Nemoc Epidemie Pandemie HIV Virus způsobující ztrátu obranyschopnosti člověka AIDS Syndrom získaného selhání organismu Homosexuál Heterosexuál HIV pozitivní Heronoiman Drogy Sirotci Antiretrovirální léky Sexuální výchova Prevence Světový den boje s AIDS Červená stužka Světová zdravotnická organizace (WHO) UNAIDS Klíčová slova Nemoc Epidemie Pandemie HIV Virus způsobující ztrátu obranyschopnosti člověka AIDS Syndrom získaného selhání organismu Homosexuál Heterosexuál HIV pozitivní Heronoiman Drogy Sirotci Antiretrovirální léky Sexuální výchova Prevence Světový den boje s AIDS Červená stužka Světová zdravotnická organizace (WHO) UNAIDS Klíčová slova Nemoc Epidemie Pandemie HIV Virus způsobující ztrátu obranyschopnosti člověka AIDS Syndrom získaného selhání organismu Homosexuál Heterosexuál HIV pozitivní Heronoiman Drogy Sirotci Antiretrovirální léky Sexuální výchova Prevence Světový den boje s AIDS Červená stužka Světová zdravotnická organizace (WHO) UNAIDS Klíčová slova Nemoc Epidemie Pandemie HIV Virus způsobující ztrátu obranyschopnosti člověka AIDS Syndrom získaného selhání organismu Homosexuál Heterosexuál HIV pozitivní Heronoiman Drogy Sirotci Antiretrovirální léky Sexuální výchova Prevence Světový den boje s AIDS Červená stužka Světová zdravotnická organizace (WHO) UNAIDS Nemoc epidemie pandemie HIV Virus AIDS homosexuál heterosexuál HIV pozitivní Heronoiman drogy sirotci antiretrovirální léky sexuální výchova prevence UNAIDS Diseas Epidemic Pandemic Homosexal HIV positive drugs orphans antiretroviral medicine sexual education prevention UNAIDS
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedúci: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní