Bc. Michaela Prišťáková

Master's thesis

Pohřební ritus mezi Velkou a Přemyslovskou Moravou na příkladu pohřebiště v Prušánkách

Funeral Rites between Great Moravia and Premyslid period on the example of burial ground in Prušánky
Abstract:
Burial ground 2 in Prušánky - Podsedky is one of the few compeletely excavated early medieval village graveyards. We presume that it was used continually between the 8th and the 11th century AD. This diploma thesis describes the spatial and chronological aspect of burial rite and shows social groups on the graveyard by means of artifact analysis, geographic information systems, statistics and stratigraphy …viac
Abstract:
Pohrebisko 2 v Prušánkach - Podsedkách, patrí medzi jedno z mála kompletne preskúmaných ranostredovekých dedinských pohrebísk, u ktorého predpokladáme kontinuitu pochovávania od 8. do 11. storočia. Pomocou analýzy artefaktov, geografických informačných systémov, štatistiky a stratigrafického rozboru popisuje plošný a chronologický vývoj pochovávania a zachytáva jednotlivé spoločenské skupiny. Okrem …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marian Mazuch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta