Bc. Jaroslav Mudrák

Bakalářská práce

Fondy kolektivního investování a ETF - možnosti využití k zajištění na stáří

Collective investment funds and ETF - applications to ensure pension
Anotace:
Tato bakalářská práce se snaží posoudit vhodnost fondů kolektivního investování a burzovně obchodovatelných fondů k zajištění na stáří. Vymezuje pojem kolektivního investování, jeho výhody a nevýhody, právní úpravu a klasifikaci fondů. Dále se podrobněji zabývá otevřenými podílovými fondy a burzovně obchodovatelnými fondy. V praktické části analyzuje vybrané fondy penzijních společností, fondy kolektivního …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis considers application of collective investment funds and Exchange traded funds to ensure pension. Conception of collective investment, its advantages and disadvantages, the legislation and clasification of funds are defined in theoretical part. There are also described mutual funds and Exchange traded funds more into detail. Practical part of thesis includes analysis of selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Galina Deeva

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta