Bc. Jan KNOTEK

Diplomová práce

Stanovení volných mastných kyselin v jogurtech v závislosti na skladování

Determination of free fatty acids in yogurts depending on storage
Anotace:
Diplomová práce se zabývá stanovením obsahu volných mastných kyseliny v jogurtech v závislosti na skladování. V teoretické části je popsána výroba jogurtů a také jejich che-mické sloţení. Dále jsou popsány analytické metody pro stanovení volných mastných ky-selin. V praktické části byly vyrobeny vzorky jogurtů o různé sušině (10 %, 12 %, 14 % a 16 %). Tyto vzorky byly skladovány v chladírenské teplotě …více
Abstract:
This thesis deals with the determination of free fatty acids in yoghurt depending on sto-rage. The theoretical part describes the production of yoghurts and their chemical composi-tion. Then the analytical methods for determination of free fatty acids and are described. Yoghurt samples with different dry matter content (10 %, 12 %, 14 % and 16 %) were pre-pared in the practical part. These samples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 22652

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Markéta Šípalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNOTEK, Jan. Stanovení volných mastných kyselin v jogurtech v závislosti na skladování. Kroměříž, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe